พิมพ์หน้านี้ พิมพ์หน้านี้

ศิลปะบำบัด ศิลปะบำบัดเป็นกิจกรรมที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความผ่อนคลาย สร้างความเพลิดเพลิน ช่วยขัดเกลาให้จิตใจอ่อนโยน ฝึกสมาธิทำให้กลุ่มเป้าหมายมีสมาธิในการทำกิจกรรมหรือสิ่งต่างๆได้มากขึ้น ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ และเสริมสร้างทักษะทางด้านความคิด และยังช่วยให้ลืมความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายไปชั่วขณะหนึ่ง ขณะทำกิจกรรม ซึ่งตัวอย่างกิจกรรมศิลปะ มีดังนี้ วาดภาพ, ปั้นดินน้ำมัน, ระบายสีภาพ ได้แก่ สีน้ำ สีไม้ สีเทียน สีชอล์ก, การพิมพ์ภาพ, การเพ้นท์ภาพบนผ้าดิบ เสื้อ ผ้าเช็ดหน้า กระเป๋า, ทำโปสการ์ด, พับกระดาษ เป็นต้น
ดนตรีบำบัด ดนตรีบำบัดเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการผ่อนคลาย สร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ทำให้เกิดความสุนทรี ร่าเริง เบิกบาน และยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความกล้าแสดงออกของกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย เช่น เสริมสร้างความกล้าแสดงออกของกลุ่มเป้าหมาย กล้าที่จะร้องเพลง หรือเต้น ซึ่งตัวอย่างของกิจกรรมดนตรีบำบัด มีดังนี้ ร้องเพลง, เล่นดนตรี, การฟังเพลง, สอนให้รู้จักเครื่องดนตรีแต่ละชนิด, ร้องเพลงคาราโอเกะ, นิทานเพลง, ซีดีเพลงเด็กเสริมทักษะ เป็นต้น
 สื่อมีเดีย สื่อมีเดียเป็นกิจกรรมที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความผ่อนคลาย สนุกสนาน มีชีวิตชีวา ทำให้เกิดความสุนทรี แต่ควรเลือกสื่อมีเดียให้เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งตัวอย่างกิจกรรมประเภทสื่อมีเดีย มีดังนี้ หนังการ์ตูน, หนังสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ พืช, หนังวิทยาศาสตร์, หนังตลก เป็นต้น จินตนาการบำบัด จินตนาการบำบัดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มเป้าหมาย เสริมสร้างทักษะทางด้านความคิดของกลุ่มเป้าหมาย ให้รู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักแสดงความคิดในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมออกมา ซึ่งตัวอย่างกิจกรรมทางด้านจินตนาการบำบัด มีดังนี้ วาดภาพ ระบายสีภาพ, เล่านิทาน ได้แก่ หุ่นมือ หุ่นนิ้ว ตุ๊กตา และภาพประกอบ, ปั้นดินน้ำมัน, เล่นตัวต่อเลโก้ เป็นต้น สื่อทักษะเพิ่มพัฒนาการ สื่อทักษะเพิ่มพัฒนาการเป็นกิจกรรมประเภทส่งเสริมการพัฒนาการทางด้านความคิด ทางด้านสมองของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งตัวอย่างของกิจกรรมประเภทสื่อทักษะเพิ่มพัฒนาการ มีดังนี้ สอนแบบเรียน ก.ไก่, A B C, ฝึกเขียน, การท่องจำ วัน เดือน ปี และสีประจำในแต่ละวัน, ตัวต่อเลโก้จับคู่สื่อทักษะต่างๆ, บล็อคหลุมจับคู่สื่อการเรียนรู้, สอนศัพท์ภาษาอังกฤษ, เสริมทักษะการ บวก ลบ คูณ หาร, สอนการเรียนรู้สำนวนและสุภาษิตไทย, สื่อจิ๊กซอว์จับคู่ ตัวเลข ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศาสตร์ เป็นต้นงานประดิษฐ์ งานประดิษฐ์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความคิด จินตนาการ ของกลุ่มเป้าหมาย สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้คิดได้ลองทำ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีพัฒนาการทางด้านความคิดและจินตนาการ ซึ่งตัวอย่างของกิจกรรมทางด้านงานประดิษฐ์ มีดังนี้ เล่นสะบัดสี, การพิมพ์ภาพ, การฝนภาพ, สร้างรูปภาพด้วยเศษวัสดุธรรมชาติ, การเพ้นท์ภาพบนผ้าดิบ เสื้อ ผ้าเช็ดหน้า กระเป๋า, ปักผ้าเช็ดหน้า, ทำโมบาย, พับกระดาษ, ทำกังหันลม, สร้างรถหลอดได้ เป็นต้น เพิ่มพลัง สร้างสุข เพิ่มพลัง สร้างสุขเป็นกิจกรรมประเภทส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้มีการขยับ เคลื่อนไหว หรือมีการออกกำลังกายแบบเบาๆ ซึ่งกิจกรรมเพิ่มพลัง สร้างสุขจะมีความเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายแค่เพียงบางกลุ่มโรคเท่านั้น มีตัวอย่างกิจกรรมเพิ่มพลัง สร้างสุข ดังนี้ ออกกำลังกาย, แสดงละคร, เต้น เป็นต้น