งานอาสาสมัคร เป็นกำลังสำคัญหนึ่งของงาน Humanize Health Care (HHC) หรือ การแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ ในพื้นที่โรงพยาบาล