อาสาสมัคร


 

"อาสาสร้างสุข สุขที่สร้างได้จากการลงมือทำ"

โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา เปิดรับอาสาสมัคร "อาสาสร้างสุข" นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน ตลอดจนวัยเกษียณ มาร่วมทำกิจกรรมกับผู้ป่วยเด็ก หากท่านสะดวกในวันและเวลาดังกล่าวนี้

--วันอังคาร เวลา 09.30- 11.30น. ศูนย์การเเพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รพ.ชลประทาน)

--วันพุธ เวลา 10.00-11.30น. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)

--วันพุธ เวลา 13.00-15.00น. โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเหตุ: งาน "อาสาสร้างสุข" เปิดรับอาสาสมัครตลอดทั้งปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณจามจุรี (มินนี่) 02-973-2237 ต่อ 103, 085-196 6102