กิจกรรม อส.มีสุข 2กิจกรรม อส.มีสุข 2

ภารกิจ "อาสามีสุข" ได้เริ่มขึ้นแล้ว สำหรับอาสามีสุข รุ่นที่ 2 ที่ต้องปฏิบัติงาน 3 เดือนต่อเนื่อง ใน 4 โรงพยาบาลเครือข่าย . ทุกคนมีความตั้งใจอย่างมาก อุปสรรคอาจมีบ้างเพราะเป็นครั้งแรกของการลงมือทำ แต่ทุกคนก็ทำออกมาได้เป็นอย่างดี . #อาสามีสุข2 #เพิ่มสุขลดทุกข์ #เด็กป่วย #โรงพยาบาล