อาสาสมัครมีสุข รุ่นที่ 3


อาสาสมัครมีสุขรุ่นที่ 3 พร้อมที่จะปฏิบัติงานอาสาสมัคร ใน รพ. เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม - กันยายน 2561
.
ทุกคนมีความตั้งใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานอาสาสมัครในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งให้เด็กป่วย ผู้ปกครอง/ญาติ จนท.ทางการแพทย์ มีความสุข ผ่อนคลายและแบ่งเบาภาระงานด้านส่งเสริมพลังภายในจิตใจ ให้เกิดขึ้นพื้นที่โรงพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ