ยานพาหนะที่นำเด็กๆไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเด็กๆ ขับรถของเล่นเพื่อไปยังห้องผ่าตัดด้วยตัวเอง เพื่อลดความเครียด ความกดดัน และให้เด็กๆได้ผ่อนคลาย

รถของเล่นที่หาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นทั่วไป แต่เมื่อเด็กๆจับพวงมาลัยเพื่อขับเคลื่อนไปยังห้องผ่าตัด

"รถของเล่นธรรมดาๆจะกลายเป็นยานพาหนะที่นำเด็กๆไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น"


แหล่งที่มา : https://www.shrinershospitalsforchildren.org