กิจกรรม พาเด็กป่วยเที่ยว ครั้งที่ 1



"เรียนรู้โลกกว้าง สร้างกำลังใจให้เด็กป่วย เพิ่มความสุข ลดความทุกข์"
ณ ทะเลบางแสน