กิจกรรม พาเด็กป่วยเที่ยว ครั้งที่ 2


"บันทึกแห่งความสุขเพื่อครอบครัว" (เด็กป่วย)