น้องลูกศร อาสาสมัครโรงพยาบาลมีสุข"อาสา ก็เปรียบเหมือนฟันเฟือง แม้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ
แต่ก็ทำให้สังคมสามารถขับเคลื่อนและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้"


น้องลูกศร อาสาสมัครโรงพยาบาลมีสุข ก็เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองเล็กๆ
ที่เชื่อมั่นว่าเธอจะสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ในโรงพยาบาลได้
เธอเล่าว่า อยากจะมาทำงานอาสาสมัครมานานแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าแค่ตัวเองคนดียวจะสามารถเริ่มทำงานเหล่านี้ได้จากที่ไหน
พอได้รู้จักโครงการโรงพยาบาลมีสุขจากเว็บไซต์ของมูลนิธิกระจกเงา
จึงไม่ลังเลเลยที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขให้กับเด็กๆ


ก่อนเข้ามาทำกิจกรรมก็หวังว่าจะให้น้องได้ผ่อนคลาย และเปิดใจที่จะรับการรักษาได้ดียิ่งขึน
แต่หลังจากจบกิจกรรมแล้ว สิ่งที่ได้กลับไปนอกจากความสุขที่ได้ช่วยแหลือ เรายังได้มุมมองความคิดใหม่ๆ
เรามั่นใจว่าจะทำให้เด็กๆ สนุก และมีความสุขได้ แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ
หลายอย่างในชีวิตที่เราคิดว่ามันยุ่งยาก เราก็ทำให้มันยากเอง
อย่างงานอาสาสมัคร ถ้าแค่คิดแต่ไม่ทำก็คงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร
ไม่ใช่แค่สังคม แต่หมายถึงตัวเราเองด้วยที่ไม่เปลี่ยนแปลง


เด็กๆ อาสาเหล่านี้กำลังจะเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ไม่รู้ว่าต่อไปในอนาคตเขาจะชอบอะไร
เขาจะอยากเป็นอะไร อยากไปทิศทางไหน แต่การมีจิตใจที่อยากช่วยเหลือคนอื่น
มีจิตอาสาย่อมเป็นพื้นฐานที่ดี ไม่ว่าเขาจะไปทำอาชีพอะไร ที่ไหน ในสังคม เขาย่อมอยู่ได้
และจะไม่นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างแน่นอน