เปิดรับอาสาสมัคร
โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา
เปิดรับอาสาสมัคร "อาสาสร้างสุข" ในโรงพยาบาล


สถานที่/วันและเวลา
               1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช วันอังคาร เวลา 8.30-12.00 น.
2. โรงพยาบาลตำรวจ วันพุธ เวลา 8.30 - 12.00 น.ภาระกิจ

ทำกิจกรรมกับเด็กป่วย OPD ในโรงพยาบาล เช่น พี่เลี้ยงกิจกรรม
วาดภาพ ระบายสี เล่านิทาน เล่นเกมส์ เพื่อนพูดคุย กิจกรรมนันทนาการ เป็นต้นสอบถามเพิ่มเติม
085-1966102 คุณมินนี่