คุณครูในโรงพยาบาลคุณครูในโรงพยาบาล


อาสาสมัคร เด็กป่วย ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
บุคคลเหล่านี้เรามักคุ้นชิน และเห็นเป็นประจำเมื่อเข้าไปทำกิจกรรมในโรงพยาบาล


หากยังมีอีกบุคคลหนึ่งที่เด็กป่วยมักเรียกติดปากว่า "ครู"
"สุนารี ทองตัง" คุณครูศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ประจำการโรงพยาบาลราชวิถี

ทำไมต้องมีคุณครูในโรงพยาบาล


เด็กป่วยบางคนเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยกว่าการไปโรงเรียน
ด้วยเรื่องของความเจ็บป่วยทำให้บางครั้งเด็กป่วยนั้นขาดโอกาสในได้เรียนตามพื้นฐานของการศึกษา


เพราะการรักษาตัวและอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน
ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงดำเนินโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
คุณครูในโรงพยาบาลเป็นใคร
ทำหน้าที่อะไร


คุณครูในโรงพยาบาลถูกส่งมาจากการศึกษาพิเศษส่วนกลาง
ซึ่งมีหน้าที่สอนเด็กป่วยที่เข้ามาทำการรักษาในโรงพยาบาล

 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตามความสามารถ หรือตามความชอบของเด็ก
เพื่อให้เด็กป่วยได้ทบทวนความรู้ ได้ขีดเขียน ทำให้ไม่ห่างการเรียนไปมากนัก


หากเด็กป่วยต้องการผ่อนคลาย
หรือลดความเครียดก็ยังมีกิจกรรมนันทนาการช่วยเสริมทักษะ
ไม่ว่าจะเป็นงานประดิษฐ์ หรือจะเป็นการเล่นเกมต่างๆ

"เพราะว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรง เมื่อมาทำหน้าที่ในตรงนี้เหมือนเราได้ประสบการณ์การได้เรียนรู้"


การสอนเด็กป่วยในโรงพยาบาล หากว่ากันตามหน้าที่แล้วนั้น
คือการที่เรามาสอนและให้ความรู้แก่เด็กป่วยที่เข้ามารับรักษาตัวในพื้นที่ของโรงพยาบาล
แต่ในทางกลับกันเด็กป่วยเหล่านั้นกลับให้ประสบการณ์ และสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้