เปิดรับอาสาสมัคร"มาเสกมนต์กลความสุขด้วยมายากลเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล"

โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา
เปิดรับอาสาสมัคร "Smile magic"

สถานที่ปฏิบัติภาระกิจ
โรงพยาบาลรามาธิบดี วันอังคารที่ 18 ก.ย. เวลา 13.00-15.00 น.
โรงพยาบาลราชวิถี วันพุธที่ 19 ก.ย. เวลา 09.30-12.00 น.

จำนวน
รับสมัครโรงพยาบาลละ 1 คน หรือ 1 ทีม

สอบถามเพิ่ม 085-1966102