เปิดรับอาสาสมัคร


โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา
เปิดรับอาสาสมัคร "อาสามีสุขในโรงพยาบาล รุ่นที่ 4"

ภารกิจ
 
1. ร่วมออกแบบกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล
(ศิลปะ, งานประดิษฐ์, เล่านิทาน)
2. เพื่อนเล่น เพื่อนพูดคุยคุณสมบัติอาสาสมัคร
 
1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. สามารถลงพื้นที่ทำกิจกรรมได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (วันจันทร์-ศุกร์)
3. มีความอดทน จิตใจดี ยืดหยุ่น ทำงานร่วมกับผู้ป่วยเด็กได้พื้นที่ปฎิบัติงาน
 
1. โรงพยาบาลราชวิถี
2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานจำนวนรับเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 10 คนวัน เวลา ในการดำเนินกิจกรรม
 
- รับสมัคร 10 - 20 กันยายน พ.ศ.2561
- ประกาศผล รอบที่ 1 : 22 กันยายน พ.ศ. 2561
- สัมภาษณ์ : 24 กันยายน พ.ศ.2561
- ประกาศผล รอบที่ 2 : 25 กันยายน พ.ศ.2561
- ปฐมนิเทศ : 27 กันยายน พ.ศ.2561
- ลงพื้นที่กิจกรรมพร้อมทีมงาน : 2 - 4 ตุลาคม พ.ศ.2561
(ลงพื้นที่เฉพาะโรงพยาบาลที่อาสาสมัครปฎิบัติงาน)
- ลงพื้นที่ปฎิบัติงานจริง : 8 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561สิ่งที่อาสาสมัครได้รับ

 - ใบประกาศเกียรติคุณ
- ประสบการณ์การทำงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล ร่วมกับเด็กป่วย
ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
- เกิดการพัฒนาศักยภาพภายใน(จิตใจ) ของตนเองผ่านงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล
- รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความสุข ลดความทุกข์
แก่ เด็กป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
085-1966102 (มินนี่)ลิ้งค์การรับสมัคร
https://docs.google.com/෥/1Xf3b6Y5L-U81pXLfN07pQScKvHP෥/edit

 

.