เปิดรับอาสาสมัคร
โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา 
เปิดรับอาสาสมัคร "อาสาสร้างสุข" ในโรงพยาบาล


สถานที่/วันและเวลา

1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช วันอังคาร เวลา 8.30-12.00 น.
2. โรงพยาบาลตำรวจ วันพุธ เวลา 8.30 - 12.00 น.
3. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า วันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น.


ภาระกิจ

ทำกิจกรรมกับเด็กป่วย OPD ในโรงพยาบาล

เช่น พี่เลี้ยงกิจกรรมวาดภาพ ระบายสี เล่านิทาน

เล่นเกมส์ เพื่อนพูดคุย กิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น


สอบถามเพิ่มเติม 

085-1966102