เปิดรับอาสาสมัครช่วยแจกของขวัญปีใหม่
เปิดรับอาสาสมัครช่วยแจกของขวัญปีใหม่
ในกิจกรรม "ของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 12"

.
รายละเอียด
19 ธ.ค. 61 
โรงพยาบาลราชวิถี เวลา 9.30-12.00 น (จำนวน 2 คน)
21 ธ.ค. 61 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เวลา 9.00-12.00 น (จำนวน 5 คน)
24 ธ.ค. 61 
สถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินี เวลา 13.00-15.30 น (จำนวน 3 คน)
25 ธ.ค. 61 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เวลา 13.00-15.30 น (จำนวน 3 คน)
11 ม.ค. 62 
โรงพยาบาลตำรวจ เวลา 830-12.00 น (จำนวน 3 คน)

.
สอบถามเพิ่มเติม
085-1966102 (คุณมินนี่)