เปิดรับอาสาสมัคร


โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา
เปิดรับอาสาสมัคร "อาสามีสุขในโรงพยาบาล รุ่นที่ 5"ภารกิจ

1. ร่วมออกแบบกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล
(ศิลปะ, งานประดิษฐ์, เล่านิทาน)
2. เพื่อนเล่น เพื่อนพูดคุยคุณสมบัติอาสาสมัคร
 
1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. สามารถลงพื้นที่ทำกิจกรรมได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (วันจันทร์-ศุกร์)
3. มีความอดทน จิตใจดี ยืดหยุ่น ทำงานร่วมกับผู้ป่วยเด็กได้พื้นที่ปฎิบัติงาน
 
1. โรงพยาบาลราชวิถี
2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานจำนวนรับเข้าร่วมโครงการ
 
จำนวน 10 คนวัน เวลา ในการดำเนินกิจกรรม


- รับสมัคร 10 - 22 มกราคม พ.ศ. 2562
- ประกาศผล รอบที่ 1 : 25 มกราคม พ.ศ. 2562

- สัมภาษณ์ : 30 มกราคม พ.ศ. 2562

- ประกาศผล รอบที่ 2 : 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

- ปฐมนิเทศ : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

- ลงพื้นที่กิจกรรมพร้อมทีมงาน : 6-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(ลงพื้นที่เฉพาะโรงพยาบาลที่อาสาสมัครปฎิบัติงาน)

- ลงพื้นที่ปฎิบัติงานจริง : 11กุมภาพันธ์ ෶ 30 เมษายน พ.ศ. 2562สิ่งที่อาสาสมัครได้รับ


- ใบประกาศเกียรติคุณ
- ประสบการณ์การทำงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล
ร่วมกับเด็กป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
- เกิดการพัฒนาศักยภาพภายใน(จิตใจ)ของตนเอง
ผ่านงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล
- รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความสุข
ลดความทุกข์ แก่ เด็กป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มินนี่ 085-1966102ลิ้งค์การรับสมัคร

https://docs.google.com/෥/1vRkClYlzwlY2z2ao7kSRCBfWu63෥/edit