ทำอย่างไรเมื่อเด็กๆร้องไห้หาผู้ปกครองขอนำเสนอเทคนิคการรับมือ เมื่อเด็กป่วยร้องไห้หาผู้ปกครอง
ขณะทำกิจกรรมนันทนาการ สำหรับอาสาสมัครในโรงพยาบาลค่ะ

- ข้อที่ 1 เราต้องอธิบายก่อนว่าผู้ปกครองไปไหน ไปทำอะไร เพื่อให้เด็กลดความกังวลลง และเข้าใจว่าผู้ปกครองไม่ได้ทิ้งไปไหน
 

- ข้อที่ 2 พูดเบี่ยงเบนความสนใจของเด็ก หรือชวนเล่นหรือพูดคุยเรื่องอื่น ๆ เพื่อไม่ให้จดจ่อกับการรอคอยผู้ปกครองมากจนเกินไป

- ข้อที่ 3 หากทำตามที่กล่าวมาทั้งสองข้อแล้ว เด็กยังไม่หยุดร้องไห้
ข้อแนะนำคือบอกให้เด็กหยุดร้องก่อน หลังจากหยุดร้องแล้ว ก็พาเดินไปหาผู้ปกครอง