สิ่งแรกที่อาสาสมัครควรสังเกต เมื่อเด็กเข้ามาร่วมกิจกรรมข้อแนะนำสำหรับอาสาสมัครมือใหม่
ที่กำลังเตรียมตัวสู่การเป็นอาสาสมัครของโครงการโรงพยาบาลมีสุขนะคะ นั่นคือ
สิ่งแรกที่อาสาสมัครควรสังเกต เมื่อเด็กเข้าร่วมกิจกรรม
- สังเกตความเจ็บป่วยทางร่างกายของเด็ก
- ดูการแต่งกายเพื่อศึกษาความชื่นชอบ ตัวการ์ตูน สี เพื่อชักชวนพูดคุย
- ขณะทำกิจกรรมหมั่นดูความคล่องตัว หรือทำสิ่งใดติดขัดเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือ
- เตรียมอุปกรณ์ ดูความพร้อมของกิจกรรม เช่น เหลาดินสอ ทำความสะอาดพื้นที่