ภาวะ MIS-C หลังติดโควิดอันตรายที่ต้องเฝ้าระวังในเด็ก !!!


ภาวะ MIS-C หลังติดโควิด
อันตรายที่ต้องเฝ้าระวังในเด็ก
 
ภาวะ Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C กลุ่มอาการในเด็กที่เกิดจากการอักเสบรุนแรงในหลายระบบของร่างกายภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 จากระบบภูมิคุ้มกันที่สูงผิดปกติ ทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานผิดปกติและอาจมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยอาการเริ่มเกิดได้ตั้งแต่หลังเด็กหายจากโรคโควิด-19 ไปจนถึง 6 สัปดาห์หลังจากหายป่วยแล้ว ซึ่งผู้ปกครองควรเฝ้าระวังและสังเกตอย่างใกล้ชิดนะ

ที่มา : https://www.synphaet.co.th/children-ramintra/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4/?fbclid=IwAR2BccUAe3_fgpKxB9d46aRx0h9uIyo6JW10vxfbRnguY6W8Gaxe8fVb3Vg