ล้างจาน สอนลูกได้ง่ายๆ เพราะการล้างจานมีประโยชน์กว่าที่พ่อแม่คิด


ล้างจาน สอนลูกได้ง่ายๆ เพราะการล้างจานมีประโยชน์กว่าที่พ่อแม่คิด

.

การฝึกล้างจานสามารถทำได้แต่เด็กเล็กๆ แต่คสรฝึกด้วยการล้างพลาสติกก่อน

จากนั้นค่อยๆ ฝึกเป็นกระเบื้องหรือแก้วในภายหลัง การล้างจานจึงเป็นการฝึกฝนความมีวินัย การฝึกความอดทน และสามารถพึ่งพาตัวเองได้

 

https://th.theasianparent.com/kids-wash-the-dishes