กล่องพัสดุใบน้อย


กล่องพัสดุใบน้อย ไม่ระบุชื่อผู้ส่งบรรจุของเล่นเด็ก สมุดโน๊ต ฯลฯ ตามอัตราใส่ความปรารถนาดี เดินทางผ่านโครงการรพ.มีสุข เพื่อไปปลอบโยนเด็กป่วยในรพ.

.

ทุกๆ ครั้งที่ทางโครงการเข้าไปทำกิจกรรม ของเล่นเด็ก คือ อุปกรณ์ชั้นดีที่ดึงดูดความสนใจ

ให้หลุดพ้นจากความเจ็บป่วยที่มีไปชั่วขณะ แม้ความเจ็บจะไม่ได้หายไป แต่ความทุกข์สามารถลดลงได้

ด้วยความห่วงใยจากผู้ใจดีหลายๆ ท่าน ที่ได้ส่งของขวัญ ของเล่นมาให้เด็กๆ