อาหารที่เด็กเล็กไม่ควรทาน


อาหารที่เด็กเล็กไม่ควรกิน อันตราย กินแล้วลูกเสี่ยงตาย-พัฒนาการล่าช้า

1.อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เพราะมีความเสี่ยงสูงในการที่อาหารมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย และเกิดการสำลักได้ หากต้องการให้ลูกทานอาหารดิบจะต้องรอจนอายุ 5-6 ปีก่อน เพื่อให้ร่างกายของลูกพัฒนาระบบภูมิต้านทานให้แข็งแรงก่อน

2.น้ำผึ้ง เนื่องจากในน้ำผึ้งประกบไปด้วยสปอร์หรือเซลล์สืบพันธุ์ของแบคทีเรียที่เรียกว่า คลอสตริเดียม โบทูลินัม ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่ทำให้เกิดสารพิษในร่างกาย และยังเป็นสารพิษที่รุนแรงมากที่สุดด้วย ดังนั้นพ่อแม่ควรหลีกเลี่ยงการให้ทารกอายุต่ำกว่า 1 ขวบ ทานน้ำผึ้ง

3.อาหารที่เสี่ยงต่อการติดคอ เด็กเล็กนั้นอยู่ในวัยที่กำลังเรียนรู้และพัฒนาร่างกาย ก่อนที่พ่อแม่จะให้ลูกน้อยกินอะไรนั้น ต้องดูให้แน่ใจว่าอาหารมีขนาดที่เหมาะสม ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป

4.นมดิบ เด็กเล็กไม่ควรดื่มนมสดที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคก่อน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมดิบ เช่น ชีส และไอศกรีม เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง เช่น ท้องร่วง ไตวาย หรืออาจเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียจนเสียชีวิตได้

5.น้ำตาล เพราะจะทำให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่ต้องการได้ไม่เพียงพอ และยังทำให้ลูกติดทานรสหวานไปด้วย ดังนั้น เด็กในช่วงอายุต่ำกว่า 2 ปี ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวาน และทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

6.นมไขมันต่ำหรือพร่องมันเนย เนื่องจากไขมันพวกนี้ยังจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2 ปีแรก ถ้าลูกมีน้ำหนักตัวที่อยู่ในเกณฑ์ และไม่เสี่ยงต่อโรคอ้วน แต่หากทางครอบครัวมีประวัติเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจหรือโรคอ้วน หรือลูกมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ที่กำหนด ค่อยให้ลูกกินนมไขมันต่ำแทน

 

https://th.theasianparent.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99?fbclid=IwAR14u3nz2eJQqr7X1oIPkveZIw7OpPAL31ian2fWiBV2C0LqH4Vw4Xr5zgQ