ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาสาสมัคร smail magic

มาร่วมเสกความสุขให้เด็กป่วยด้วยมือคุณกับการเป็นอาสาสมัคร "Smile magic"

กิจกรรม "ของขวัญปีใหม่ ส่งใจถึงเด็กป่วย ปีที่ 8"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรม"ของขวัญปีใหม่ส่งใจถึงเด็กป่วย" ของขวัญจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของความสุข กำลังใจ และความห่วงใย ที่ยังมีให้กันในสังคม

พื้นที่ใหม่!!! สำหรับอาสาสมัคร

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ "เพิ่มความสุข ลดความทุกข์ แก่ผู้ป่วยเด็ก" ไปกับงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล ที่ "ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ทุกวันอังคาร เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ หอผู้ป่วยเด็ก 3/5 ค่่ะ

กิจกรรม "ของขวัญปีใหม่ ส่งใจถึงเด็กป่วย ปีที่ 7"

กิจกรรมวันปีใหม่กับรพ.เด็ก, รพ.รามาธิบดี,รพ.พระมงกุฎเกล้า และรพ.ชลประทาน กับกิจกรรมวันเด็กค่ะ ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปหวังว่าจะได้รับการอนุเคราะห์จากทุกท่านอีกเช่นเดิมค่ะ ^-^